Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

Postępowania
   o wartości poniżej
   130 000 zl

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2021/2022

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 KOMUNIKATY: RODO

PHP-NukeOd 25 maja 2018 roku obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych – RODO.

RODO to przede wszystkim szereg nowych praw przysługujących z tytułu przetwarzania danych osobowych, w konsekwencji czego informujemy, że:


• Administratorem Państwa danych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z siedzibą przy ulicy Myszkowska 59, 42-310 Żarki.

• We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym pod adresem email: iod@pzd.com.pl. Można także złożyć zapytanie telefoniczne lub skierować je osobiście w siedzibie firmy, wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi, koniecznie podając dane kontaktowe niezbędne do jej udzielenia.

• Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu wykonania zadań realizowanych w ramach regulaminu działania Powiatowego Zarządu Dróg na podstawie uchwały Zarządu Powiatu nr 678/2017. (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze). Podanie danych może być wymogiem: ustawowym bądź dobrowolnym

• Dane nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

• Nie jest planowane przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy czyli do tzw. państw trzecich.

• Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

• Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania.

• Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. W celu wycofania zgody wystarczy wysłać e-mail lub wiadomość pocztą tradycyjną na adres Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z siedzibą w Żarkach, ulica Myszkowska 59, 42-310 Żarki.

• Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa.

• Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. O jakichkolwiek zmianach w tym punkcie zostaną Państwo poinformowani celem wyrażenia dodatkowej zgody na takie działanie.


Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), a administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony. 
     Pokrewne linki
· Więcej o PHP-Nuke
· Napisane przez admin


Najczęściej czytany artykuł o PHP-Nuke:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej ..


     Oceny artykułu
Wynik głosowania: 1.8
Głosów: 5


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


     Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.19 sekund