Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

Postępowania
   o wartości poniżej
   130 000 zl

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2021/2022

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 UNIEWAŻNIONE: PZD/3/342/DP/ST/2020

PHP-Nuke„Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

TABELA PRAC PROJEKTOWYCH.

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 5 -Zobowiązanie Podmiotu.

Załącznik Nr 6 - Wykaz usług wykonanych.

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.doc.

Załącznik Nr 8- Wzór umowy.Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjasnienia do postępowania. Dodano - 13-03-2020 r.

Dodatkowe wyjasnienia do postępowania. Dodano - 16-03-2020 r.

Dodatkowe wyjaśnienia do postępowania. Dodano - 17-03-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 23-03-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 04-03-2020 o godz. 21:05:07 (368 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: PZD/2/342/DP/SD/2020; PZD/1/332/DW/SD/2020

PHP-Nuke„Wykonanie prac porządkowo – pielęgnacyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2020”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2.1-2.3 - Formularz cenowy.

Załącznik nr 3 - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 4 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 7 - Wykaz narzędzi.

Załącznik Nr 8 - wzór umowy dla zad. 1 i zad. 2.

Załącznik Nr 9 - wzór umowy dla zad. 3

Załącznik Nr 10 i 11 - Wykaz DW i DPDodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 10-03-2020 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 18-03-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 02-03-2020 o godz. 18:54:36 (354 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: OTWARTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/11/342/DP/ST/2019

PHP-Nuke„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłońskie - Ostrów - Przybynów do skrzyżowania z DP 3809S o chodnik - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Przedmiary robót - Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - STWiORB

Załącznik nr 3 do 9 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 10 - do SIWZ

Załącznik 11 - Projekt Wykonawczy

Klauzula informacyjna - RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Rysunki do projektu wykonawczego. Dodano - 30-08-2019 r.

UWAGA !!! Dodatkowe dokumenty

Wyjaśnienie do treści SIWZ. Dodano - 04-09-2019 r.

Dodatkowe dokumenty do postępowania Z. Dodano - 04-09-2019 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 13-09-2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 03-10-2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 09-10-2019 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 10-10-2019 r.

Wysłany przez admin dnia 28-08-2019 o godz. 23:14:08 (431 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/9/342/DP/ST/2019

PHP-Nuke""„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłońskie - Ostrów - Przybynów do skrzyżowania z DP 3809S o chodnik - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Przedmiary robót - Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - STWiORB

Załącznik nr 3 do 9 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 10 - do SIWZ

Załącznik 11 - Projekt Wykonawczy

Klauzula informacyjna - RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 20-08-2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 26-08-2019 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 27-08-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 29-07-2019 o godz. 20:38:24 (563 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/8/332/DW/SD/2018

PHP-Nukepn.:"Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie"
Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiary robót.

Załączniki Nr 2 - Specyfikacje techniczne.

Załącznik nr 3 do 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Informacja RODO.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 21-09-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 24-09-2018 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania . Dodano - 25-09-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 06-09-2018 o godz. 22:09:32 (448 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/7/332/DW/SD/2018, PZD/33/342/DP/SD/2018

pn.: "Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2018/2019"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1-6 do SIWZ.

Załączniki nr 7 do SIWZ.

Załącznik nr 8 - 12 do SIWZ

Informacja RODO.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 17-09-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania . Dodano - 17-09-2018 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania . Dodano - 18-09-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 31-08-2018 o godz. 14:30:56 (379 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/27/342/DP/ST/2018

pn.: „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1715 S w km 0+887 n/l CMK w miejscowości Myszków (Nierada)”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2 - Projekty wykonawcze.

Załącznik nr 3 - STWiORB.

Załączniki Nr 4 - 11 do SIWZ.

Załącznik nr 12 do SIWZ - wzór umowy

Informacja RODO.

Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy ETAP 2 - wersja XLS

Załącznik nr 1 - kosztorys ofertowy ETAP 2 - wersja PDF

Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy_ETAP 3 wersja PDF

Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy_ETAP 3 wersja XLS

PROJEKT BUDOWLANY.

UZGODNIENIA.

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Wykaz działek_etap 2 i 3

Decyzja ZRID


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ . Dodano - 13-07-2018 r.


UWAGA!!! - Wyjaśnienia SWIZ


Wyjaśnienia treści SIWZ . Dodano - 18-07-2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia . Dodano - 18-07-2018 r.

SIWZ - modyfikacja . Dodano - 18-07-2018 r.

Załącznik nr 12 - nowy obowiązujący wzór umowy . Dodano - 18-07-2018 r.


Wyjaśnienia do postępowania. Dodano - 20-07-2018 r.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 30-07-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 01-08-2018 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 06-08-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 12-07-2018 o godz. 00:19:08 (514 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/24/342/DP/ST/2018

pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 3804 S w ramach przebudowy drogi-odcinek od DW 793 do Potaszni"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar robót.

Załączniki Nr 2 - Specyfikacje techniczne.

Załącznik nr 3 do 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ


Dodatkowe dokumenty

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 02-07-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania . Dodano - 11-07-2018 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 11-07-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 13-06-2018 o godz. 23:44:41 (436 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/23/342/DP/ST/2018

pn.: „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1715 S w km 0+887 n/l CMK w miejscowości Myszków (Nierada)”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Przedmiary Robót - Etap nr 2

Załącznik nr 1 - Przedmiary Robót - Etap nr 3

Załącznik nr 2 - Projekty wykonawcze.

Załącznik nr 3 - STWiORB.

Załączniki Nr 4 - 11 do SIWZ.

Załącznik nr 12 do SIWZ - wzór umowy

Informacja RODO.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ . Dodano - 13-06-2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ . Dodano - 21-06-2018 r.


UWAGA!!! - NOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Kosztorys ofertowy_ETAP 2_2018.06.20. wersja PDF - nieaktualne

Kosztorys ofertowy_ETAP 2_2018.06.20. wersja XLS - nieaktualne

Kosztorys ofertowy_ETAP 3 2018.06.20. wersja PDF - obowiązujący

Kosztorys ofertowy_ETAP 3 2018.06.20. wersja XLS - obowiązujący

PROJEKT BUDOWLANY.

UZGODNIENIA.

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU.

STWiOR-branża mostowa

Wykaz działek_etap 2 i 3

Decyzja ZRID


UWAGA!!! - Obowiązujący kosztorys plus wyjaśnienia


Wyjaśnienia treści SIWZ - 22.06.2018

Nowy kosztorys ofertowy ETAP 2 - obowiązujący xls

Nowy kosztorys ofertowy ETAP 2- obowiązujący pdf


UWAGA!!! - Wyjaśnienia plus nowy wzór umowy


Wyjaśnienia treści SIWZ - 29.06.2018

Nowy wzór umowy - załącznik nr 12


UWAGA!!! - Wyjaśnienia SWIZ


Wyjaśnienia treści SIWZ - 02.07.2018 r.Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 09-07-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania . Dodano - 11-07-2018 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania . Dodano - 11-07-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 06-06-2018 o godz. 14:27:53 (791 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/21/342/DP/ST/2018

PHP-Nukepn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 3804 S w ramach przebudowy drogi-odcinek od DW 793 do Potaszni"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar robót.

Załączniki Nr 2 - Specyfikacje techniczne.

Załącznik nr 3 do 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 17-05-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 29-05-2018 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 05-06-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 25-04-2018 o godz. 22:20:19 (488 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.25 sekund