Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

Postępowania
   o wartości poniżej
   130 000 zl

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2021/2022

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 ROZSTRZYGNIĘTE: PZD/7/332/DW/SD/2020, PZD/10/342/DP/SD/2020

PHP-Nukepn.:„Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2020/2021”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - 6 .

Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy.

Załączniki 8 - 12 do SIWZ.

RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 27-07-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 06-08-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 19-08-2020 r.


Wysłany przez admin dnia 10-07-2020 o godz. 12:21:41 (300 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PZD/6/332/DW/SD/2020, PZD/9/342/DP/SD/2020

PHP-Nuke„Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2020/2021”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - 6 .

Załącznik nr 7.1 do SIWZ-umowa Cz.1.

Załącznik nr 7.2 do SIWZ- umowa Cz. 2-5

Załącznik nr 8-15 do SIWZ.

RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 24-06-2020 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie części 2, części 3, części 4 . Dodano - 30-06-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 06-07-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 14-07-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 12-06-2020 o godz. 16:59:49 (286 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PZD/5/332/DW/SD/2020

PHP-Nukepn.:„Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych oraz oczyszczenie rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót.

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 3a - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik Nr 3b - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób zleconych do realizacji zamówienia.

Załącznik Nr 7 – Wykaz narzędzi.

Załącznik Nr 8 - Zobowiązanie Podmiotu

Załączniki Nr 9- Wzór umowy.

RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 25-06-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 08-07-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 19-08-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 08-06-2020 o godz. 22:40:43 (279 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PZD/4/332/DW/SD/2020; PZD/8/342/DP/SD/2020

PHP-Nuke„Wykonanie odnowy oznakowania poziomego jezdni na sieci dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót.

Załącznik nr 2 - Wytyczne techniczne.

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7 – Wykaz osób zleconych do realizacji zamówienia.

Załącznik Nr 8 – Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Załącznik Nr 9 - Zobowiązanie Podmiotu

Załączniki Nr 10 - Wykaz narzędzi.

Załącznik Nr 11 - PROJEKT UMOWY

RODO
Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia do przetargu. Dodano - 28-05-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 01-06-2020 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty . Dodano - 15-06-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 22-06-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 30-06-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 15-05-2020 o godz. 21:16:54 (341 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PZD/7/342/DP/ST/2020

PHP-Nuke„Przebudowa drogi powiatowej DP Nr 3804 S na odcinku Myszków ul. Pińczycka do m. Stara Huta ul. Myszkowska – dł. 2271,0 m.””.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót.

Załącznik Nr 2 - Specyfikacje Techniczne

Załącznik Nr 3 - Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie Podmiotu

Załącznik Nr 8 – Wykaz osób zleconych do realizacji zamówienia

Załącznik Nr 9 – Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik Nr 10 - Wzór Umowy

Informacja RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania


Wyjaśnienia do postępowania nr PZD/7/342/DP/ST/2020. Dodano - 29-04-2020 r.

MAPA MYSZKÓW - STARA HUTA. Dodano - 29-04-2020 r.

Zaktualizowano załączniki nr 4 i 5. Dodano - 07-05-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 14-05-2020 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty. Dodano - 01-06-2020 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty. Dodano - 08-06-2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 08-06-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 06-07-2020 r.


Wysłany przez admin dnia 27-04-2020 o godz. 18:25:22 (643 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PZD/6/342/DP/ST/2020

PHP-NukeZakup i dostawa ciągnika, przyczepy i kosiarki bijakowej

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2.1-2.3 - Formularz cenowy.

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie Podmiotu.

Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy.

Klauzula informacyjna - RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia. Dodano - 27-03-2020 r.

Dodatkowe wyjaśnienia. Dodano - 01-04-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 06-04-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 17-04-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 05-05-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 25-03-2020 o godz. 23:06:58 (347 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PZD/3/332/DW/SD/2020

PHP-Nuke„Wykonanie prac porządkowo – pielęgnacyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2020”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2.1-2.3 - Formularz cenowy.

Załącznik nr 3 - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 4 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 7 - Wykaz narzędzi.

Załącznik Nr 8 - wzór umowy dla zad. 1 i zad. 2.

Załącznik Nr 9 - wzór umowy dla zad. 3

Załącznik Nr 10 - LOKALIZACJA, WYKAZ I ZAKRES MIEJSC OBJĘTY BIEŻĄCYM ZAMIATANIEM JEZDNI DRÓG WOJEWÓDZKICH

RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 27-03-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych. Dodano - 06-04-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 14-04-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 05-05-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 19-03-2020 o godz. 17:10:42 (394 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PZD/2/332/DW/SD/2020; PZD/5/342/DP/SD/2020

PHP-Nuke„Remont cząstkowy nawierzchni drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót - ZIP.

Załącznik nr 2 - Wytyczne techniczne - ZIP.

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 7 – Wykaz osób zleconych do realizacji zamówienia.

Załącznik Nr 8 - Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Załącznik Nr 9 – Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 10 – Wzór umowy.Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 30-03-2020 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty. Dodano - 14-04-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 23-04-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 11-05-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 12-03-2020 o godz. 22:27:05 (370 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PZD/4/342/DP/ST/2020

PHP-NukeBudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2312 S w m. Cynków w ramach przebudowy drogi

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót.

Załącznik nr 2 - STWiORB.

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 7 – Wykaz osób zleconych do realizacji zamówienia.

Załącznik Nr 8 - Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Załącznik Nr 9 – Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 10 – Wzór umowy.

Klauzula informacyjna - RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia do postępowania. Dodano - 23-03-2020 r.

Rysunek poglądowy - studzienka. Dodano - 23-03-2020 r.

Rysunek poglądowy - studzienka. Dodano - 23-03-2020 r.

Załącznik nr 10 - Wzór umowy —nowy obowiązujący. Dodano - 23-03-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 26-03-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 16-04-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 05-05-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 09-03-2020 o godz. 20:45:20 (704 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: NR POSTĘPOWANIA PZD/1/342/DP/ST/2020

PHP-NukePrzebudowa drogi powiatowej nr 3809 S Przybynów-Zaborze – wykonanie dokumentacji technicznej

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-PZP-podstawy-wykluczenia.

Załącznik nr 3 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-PZP-warunki-udzialu.

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik nr 5 -zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 6 - Wykaz usług.

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.

Załącznik Nr 8- Umowa.

Klauzula informacyjna - RODO
Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ. Dodano - 05-02-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 10-02-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 25-02-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 19-03-2020 r.


Wysłany przez admin dnia 29-01-2020 o godz. 21:14:10 (460 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund