Ogłoszenie o zamówieniu - MECHANICZNE ZAMIATANIE JEZDNI DRÓG WOJEWÓDZKICH I ...
Data: 18-02-2014 o godz. 22:18:25
Temat: PHP-Nuke


Numer ogłoszenia: 57230 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie , ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.Pobierz dodatkowe dokumenty.

Pełny tekst ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ - format MS Word

Istotne postanowienia umowy


Specyfikacje techniczne

Wykaz i lokalizacja miejsc objętych przedmiotem zamówienia

Wniosek o udostępnieniu protokołu


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=438